Hier komt de website www.birkstraat.nl

Haalbaarheidsonderzoek Megaborn 2006
Verslag bijeenkomst VERDER vertegenwoordigers (Rijk/Provincie)
Compleet pakket verkeersmaatregelen VERDER (Rijk/Provincie)